Sat., Oct. 26 | South Common Community Centre

Halloween party Oct 26 ,2019

6:00 pm to 11:00 pm south common CC
Registration is Closed
Halloween party Oct 26 ,2019

Time & Location

Oct. 26, 2019, 6:20 p.m. – 11:00 p.m.
South Common Community Centre, 2233 South Millway, Mississauga, ON L5L 3H7, Canada

About The Event

🎃🍁موسیقی و رقص

🎃🍁کرافت برای بچه ها

🎃🍁پیتزا و نوشیدنی

🎃🍁جایزه

🎃🍁دسر

🎃🎃Trick or treat🎃🎃

tickets are not refundable

توجه :

والدین باید در. طول برنامه مراقب فرزندان خود باشند

همچنین مواد غذایی که در برنامه های انجمن ارایه می شود ، ممکن هست آلرژی زا باشد لذا والدین وظیفه دارند که جوانب فوق را بررسی نمایند

سپاس

Tickets
Price
Quantity
Total
  • Haloween Party
    $20
    $20
    0
    $0
Total$0

Share This Event